handdator

Visa fullständig version : Beslut i Sveriges riksdag


 1. Vissa uppgifter om unga brottslingar tas bort från brottsregistret efter tre år
 2. KU har undersökt frågor om flodvågs-katastrofen
 3. Den som sitter i fängelse ska kunna få nej till tidningar
 4. RIKSDAGSBESLUT: Kommunerna ska rapportera när de låter bli att ge stöd till personer med funktionshinder
 5. RIKSDAGSBESLUT: Riksdagen vill utvärdera Gransknings-nämnden
 6. RIKSDAGSBESLUT: Vuxna får bidrag till tandläkarbesök
 7. RIKSDAGSBESLUT: Regeringen ska undersökasamarbete mellan polisen i Norden
 8. RIKSDAGSBESLUT: Öppen psykiatrisk tvångsvård nytt sätt att vårda sjuka
 9. RIKSDAGSBESLUT: Regeringen får förbereda en försäljning av apotek
 10. RIKSDAGSBESLUT: Fjärrvärme-företagen måste förhandla med kunderna
 11. RIKSDAGSBESLUT: Föräldrar måste ha intyg för att få tillfällig föräldrapenning
 12. RIKSDAGSBESLUT: Bonus till föräldrar som delarpå föräldraledigheten
 13. RIKSDAGSBESLUT: Kommuner får införa vårdnadsbidrag
 14. RIKSDAGSBESLUT: Lättare att köpa vin och sprit från EU
 15. RIKSDAGSBESLUT: A-kassornas avgift till staten ska bero på arbetslösheten
 16. RIKSDAGSBESLUT: Ny lag ska ge starkare skyddmot diskriminering
 17. RIKSDAGSBESLUT: Konstitutionsutskottet har undersökt hur regeringen har skött sitt arbete
 18. RIKSDAGSBESLUT: Ny lag om signalspaning
 19. RIKSDAGSBESLUT: Svenska soldater fortsätter vara med i EU:s insats i Tchad och Centralafrikanska republiken
 20. RIKSDAGSBESLUT: Föräldrar stoppas från att sätta sina barn i skuld
 21. RIKSDAGSBESLUT: Gräns för pensionärers fastighets-avgift
 22. RIKSDAGSBESLUT: Staten ska kunna hjälpa svenska banker
 23. RIKSDAGSBESLUT: Garantin för spararnas pengar höjs
 24. RIKSDAGSBESLUT: Förtidspensionärer ska få studera eller jobba
 25. RIKSDAGSBESLUT: Myndigheter byter information med varandra
 26. RIKSDAGSBESLUT: Förtidspensionärer får nya regler för ledighet
 27. RIKSDAGSBESLUT: Hur går det för företagsom använder mycket el?
 28. RIKSDAGSBESLUT: Riksdagen har bestämt storleken på statens budget
 29. RIKSDAGSBESLUT: Riksdagen sa ja till EU:s Lissabon-fördrag
 30. RIKSDAGSBESLUT: Riksdagen vill att regeringen löser problemmed pensioner för skådespelare, dansare och musiker
 31. RIKSDAGSBESLUT: Pengar till människor som kommer till Sverige
 32. RIKSDAGSBESLUT: Bilindustrin får hjälp av staten
 33. RIKSDAGSBESLUT: Svenska soldater fortsätter vara med i freds-styrkan i Kosovo
 34. RIKSDAGSBESLUT: Svenska soldater fortsätter vara med i säkerhets-styrkan i Afghanistan
 35. RIKSDAGSBESLUT: Besökare till riksdags-ledamöterkan slippa registrering
 36. RIKSDAGSBESLUT: Regeringen ska undersöka kommunernas stöd till partierna
 37. RIKSDAGSBESLUT: Skolorna får en ny betygs-skalamed sex steg
 38. RIKSDAGSBESLUT: Ägar-lägenheter införs i Sverige
 39. RIKSDAGSBESLUT: Sverige lånar pengar till Island
 40. RIKSDAGSBESLUT: Ny lag mot olaglig fildelning
 41. RIKSDAGSBESLUT: Lättare stoppa bråkiga supportrar vid matcher
 42. RIKSDAGSBESLUT: Kampen mot sex-handeln ska öka
 43. RIKSDAGSBESLUT: Patienter ska själva få välja vårdcentral
 44. RIKSDAGSBESLUT: Nya regler för att få köra moped, snöskoter och terräng-hjuling
 45. RIKSDAGSBESLUT: Svenska soldater ska bekämpapirater utanför Somalias kust
 46. RIKSDAGSBESLUT: Äktenskap kommer att gälla för alla
 47. RIKSDAGSBESLUT: Elever ska kunna fortsätta i specialskolan tills de fyller 21 år
 48. RIKSDAGSBESLUT: Barnomsorgs-peng och allmän förskola även för tre-åringar
 49. RIKSDAGSBESLUT: Fler affärer får sälja medicin
 50. RIKSDAGSBESLUT: Svenska pass ska ha fingeravtryck
 51. RIKSDAGSBESLUT: Polisen får större möjligheter att föra bort folksamlingar
 52. RIKSDAGSBESLUT: Brottsligt för vuxna att kontakta barn i sexuellt syfte
 53. RIKSDAGSBESLUT: Nyheter i a-kassan
 54. RIKSDAGSBESLUT: Tydligare stöd till personer somvårdar närstående
 55. RIKSDAGSBESLUT: Skatte-lättnader även för bygg-arbeten i hemmet
 56. RIKSDAGSBESLUT: Sfi-bonus på försök
 57. RIKSDAGSBESLUT: Ny språk-lag gör svenskan starkare i Sverige
 58. RIKSDAGSBESLUT: Ny lag om nationella minoriteteroch minoritets-språk
 59. RIKSDAGSBESLUT: Konstitutionsutskottet har undersökthur regeringen skött sitt arbete
 60. RIKSDAGSBESLUT: Receptfri medicin går att köpa i affär
 61. RIKSDAGSBESLUT: Sveriges försvar ändras
 62. RIKSDAGSBESLUT: Nya mål för klimat-politiken
 63. RIKSDAGSBESLUT: Läkare måste anmäla influensa A (H1N1)
 64. RIKSDAGSBESLUT: Riksdagen säger ja till regeringens ekonomiska förslag
 65. RIKSDAGSBESLUT: Pengar till kommunerna och till de arbetslösa
 66. RIKSDAGSBESLUT: Bättre personligt skydd i lagen om signalspaning
 67. RIKSDAGSBESLUT: Gymnasieskolan ändras
 68. RIKSDAGSBESLUT: Nya regler om jakt på varg
 69. RIKSDAGSBESLUT: Riksdagen har bestämt storleken på statens budget
 70. RIKSDAGSBESLUT: Flera soldater till Afghanistan
 71. RIKSDAGSBESLUT: Riksdags-ledamöternas pensioner ändras
 72. RIKSDAGSBESLUT: Svenska soldater fortsätter vara med i freds-styrkan i Kosovo
 73. RIKSDAGSBESLUT: Ändrad sjukförsäkring
 74. RIKSDAGSBESLUT: Regeringen måste ta itu med museers och teatrars hyres-problem
 75. RIKSDAGSBESLUT: JO:s sätt behöver ändra sitt sätt att jobba
 76. RIKSDAGSBESLUT: Svenska soldater ska leda pirat-bekämpning utanför Somalias kust
 77. RIKSDAGSBESLUT: Sverige ska erkänna folkmord
 78. RIKSDAGSBESLUT: Nya invandrare ska snabbarekomma i arbete
 79. RIKSDAGSBESLUT: Föräldrar ska betala för barnens läkar-besök
 80. RIKSDAGSBESLUT: Säkerhetskontroll vid kommuners och landstings möten
 81. RIKSDAGSBESLUT: Statens ansvar vid katastrofer utomlands blir tydligare
 82. RIKSDAGSBESLUT: Fler får kontrolleranykterhet i hamnar
 83. RIKSDAGSBESLUT: Hårdare straff för allvarliga vålds-brott
 84. RIKSDAGSBESLUT: Militär grundutbildning blir frivillig
 85. RIKSDAGSBESLUT: Sfi-bonus införs i hela landet
 86. RIKSDAGSBESLUT: Enklare söka upphållstillstånd om du har familj i Sverige
 87. RIKSDAGSBESLUT: Värde-grund för äldre
 88. RIKSDAGSBESLUT: Alla som jobbar inom social-tjänsten måste rapportera fel
 89. RIKSDAGSBESLUT: rubrik
 90. RIKSDAGSBESLUT: rubrik
 91. RIKSDAGSBESLUT: rubrik
 92. RIKSDAGSBESLUT: Sverige får tvåkrona
 93. RIKSDAGSBESLUT: rubrik
 94. RIKSDAGSBESLUT: rubrik
 95. RIKSDAGSBESLUT: rubrik
 96. RIKSDAGSBESLUT: rubrik
 97. RIKSDAGSBESLUT: rubrik
 98. RIKSDAGSBESLUT: rubrik
 99. RIKSDAGSBESLUT: Konstitutionsutskottet har undersökt hur regeringen skött sitt arbete
 100. RIKSDAGSBESLUT: rubrik
 101. RIKSDAGSBESLUT: rubrik
 102. RIKSDAGSBESLUT: rubrik
 103. RIKSDAGSBESLUT: rubrik
 104. RIKSDAGSBESLUT: rubrik
 105. RIKSDAGSBESLUT: rubrik
 106. RIKSDAGSBESLUT: rubrik
 107. RIKSDAGSBESLUT: rubrik
 108. RIKSDAGSBESLUT: rubrik
 109. RIKSDAGSBESLUT: Ny kärnkraft ska få ersätta gammal
 110. RIKSDAGSBESLUT: Svårare få veta personers ekonomi på Internet
 111. RIKSDAGSBESLUT: rubrik
 112. RIKSDAGSBESLUT: Bättre skydd för konsumenter som använder kontokort och bankdosor
 113. RIKSDAGSBESLUT: rubrik
 114. RIKSDAGSBESLUT: rubrik
 115. RIKSDAGSBESLUT: rubrik
 116. RIKSDAGSBESLUT: Ny skol-lag
 117. RIKSDAGSBESLUT: rubrik
 118. RIKSDAGSBESLUT: rubrik
 119. RIKSDAGSBESLUT: Ja till regeringens ekonomiska politik
 120. RIKSDAGSBESLUT: En ny alkohol-lag
 121. RIKSDAGSBESLUT: Garantin för spararnas pengar höjs
 122. RIKSDAGSBESLUT: Riksdagen har bestämt storleken på statens budget
 123. RIKSDAGSBESLUT: Hårdare krav på den som ger sms-lån
 124. RIKSDAGSBESLUT: Regeringskansliet får mindre pengar
 125. RIKSDAGSBESLUT: Alkolås som straff för rattfylleri
 126. RIKSDAGSBESLUT: De svenska soldaterna ska vara kvar i Afghanistan
 127. RIKSDAGSBESLUT: Fler riktlinjer för vård av demens-sjuka
 128. RIKSDAGSBESLUT: Bättre skydd för dignär försäkringsbolag frågar om din hälsa
 129. RIKSDAGSBESLUT: Mer pengar i studiemedel för heltidsstudenter
 130. RIKSDAGSBESLUT: Betyg från sjätte klass
 131. RIKSDAGSBESLUT: Ingen ny avgift för passagerar-tåg på Öresundsbron
 132. RIKSDAGSBESLUT: Lättare att stoppa droger på Internet
 133. RIKSDAGSBESLUT: Arbetsförmedlingen får använda uppgifter om personer utan att be om lov
 134. RIKSDAGSBESLUT: Legitimation för lärare och förskollärare
 135. RIKSDAGSBESLUT: Förslag för bättre arbetsmiljön för barn och elever i förskolor och på fritidshem
 136. RIKSDAGSBESLUT: Tydligare regler om vad mäklare ska göra
 137. RIKSDAGSBESLUT: Riksdagen vill att regeringen berättar vad den gjort för att lax och ål ska kunna vandra
 138. RIKSDAGSBESLUT: Riksdagen stoppade försäljning av bolag som staten äger
 139. RIKSDAGSBESLUT: Beslut om data-lagring sköts upp
 140. RIKSDAGSBESLUT: Farligt fett ska förbjudas i mat
 141. RIKSDAGSBESLUT: Kommuners ansvar för stöd och hjälp blir tydligare
 142. RIKSDAGSBESLUT: Sverige deltar i militär insats i Libyen
 143. RIKSDAGSBESLUT: Fler ska få hjälp med att bli av med sina skulder
 144. RIKSDAGSBESLUT: Om det blir brist på el får viktiga funktioner i samhället förtur
 145. RIKSDAGSBESLUT: Besöks-förbud byter namn till kontakt-förbud
 146. RIKSDAGSBESLUT: Forskningen om skolan ska utvecklas
 147. RIKSDAGSBESLUT: Nya regler för uppgifter om personer hos Arbetsförmedlingen
 148. RIKSDAGSBESLUT: Hårdare straff för köp av sex
 149. RIKSDAGSBESLUT: Kunder får bättre skydd när de köper mobila tjänster
 150. RIKSDAGSBESLUT: Ändringar i reglerna för arbetslösa
 151. RIKSDAGSBESLUT: Lättare att ge straff för nedskräpning
 152. RIKSDAGSBESLUT: Foto och fingeravtryck ska lagras på uppehållstillstånds-kort
 153. RIKSDAGSBESLUT: Riksdagen vill inte att fler arbetslösa ska komma in i fas 3
 154. RIKSDAGSBESLUT: Lättare att se vad fjärr-värmen kostar
 155. RIKSDAGSBESLUT: Regeringen ska utvärdera el-marknaden och tåg-trafiken
 156. RIKSDAGSBESLUT: Sverige ska fortsätta att delta i militär insats i Libyen
 157. RIKSDAGSBESLUT: Anmälning-plikt för de som bråkat på sport-evenemang
 158. RIKSDAGSBESLUT: Ja till regeringens ekonomiska politik
 159. RIKSDAGSBESLUT: Ändringar i sjuk-försäkringen
 160. RIKSDAGSBESLUT: Sverige ska fortsätta ha soldater i Libyen
 161. RIKSDAGSBESLUT: Nytt bidrag för tandvård till personer med sjukdom eller funktionsnedsättning
 162. RIKSDAGSBESLUT: Riksdagen vill veta mer om hovets ekonomi
 163. RIKSDAGSBESLUT: Sverige ska ha kvar soldater i Afghanistan
 164. RIKSDAGSBESLUT: Sverige kan få leda nordisk strids-grupp
 165. RIKSDAGSBESLUT: Högkostnads-skyddet för mediciner och läkarbesök höjs
 166. RIKSDAGSBESLUT: Försvarsmaktens roll vid svåra kriser måste bli tydligare
 167. aktuella förslag och de senaste riksdagsbesluten